Pihak pengurusan ingin mendapat maklum balas berhubung dengan kewujudan Lanskap Air Terjun yang terletak di ruang hadapan bangunan pentadbiran IPG Kampus Tun Hussein Onn (Sila rujuk Gambar di bawah). Sehubungan itu, pihak pengurusan ingin memohon kerjasama tuan/puan agar dapat meluangkan masa bagi memberi respon terhadap soalan di bawah.

air_terjun_1 air_terjun_2
Pemandangan Waktu Siang Pemandangan Waktu Malam
Perlukah Lanskap Air Terjun ini dikekalkan?


Sekiranya tidak dikekalkan, sila buat pilihan gantian lanskap tersebut