SELAMAT DATANG KE BLOG TEKNOLOGI DALAM PdP (EDU 3053)

Anda dikehendaki menguasai dan mengaplikasikan  kemahiran TMK  ke dalam pdp.  Di samping itu, anda perlu juga menguasai pelbagai media dalam PdP.

Pembinaan blog ini hanya untuk memenuhi kehendak tugasan EDU 3053.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *